Minimálbér, garantált bérminimum - 2017
2017-ben a minimálbér 127.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ra emelkedett.

2017-ben a minimálbér 127.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ra emelkedett.


8 órában foglalkoztatottak bére kedvezmények nélkül:


Minimálbér

Bruttó minimálbér

127.500 Ft

Nettó minimálbér

84.788 Ft

Munkaadó terhei

29.963 Ft

Munkavállalótól levont járulékok

42.712 Ft

Munkavállaló összes bérköltsége

157.463 Ft
Garantált bérminimum – szakképzettséget igénylő munkavégzés

Bruttó minimálbér

161.000 Ft

Nettó minimálbér

107.065 Ft

Munkaadó terhei

37.835 Ft

Munkavállalótól levont járulékok

53.935 Ft

Munkavállaló összes bérköltsége

198.835 Ft  • Tagi jogviszonyban bejelentettek esetében emelt járulékokkal kell számolni.

  • Arányosan kell meghatározni részmunkaidős foglalkoztatás esetén a havi, heti és a napi bért.A Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

 

2. §

 

(1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén

a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 310 forint, napibér alkalmazása esetén 5870 forint, órabér alkalmazása esetén 733 forint.

b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31 730 forint, napibér alkalmazása esetén 6350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint.

 

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő teljesítése esetén

a) 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 37 020 forint, napibér alkalmazása esetén 7 410 forint, órabér alkalmazása esetén 926 forint.

b) 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41 500 forint, napibér alkalmazása esetén 8 300 forint, órabér alkalmazása esetén 1 038 forint.

 

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2017. január 1-jétől 127 500 forint, 2018. január 1-jétől 138 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2017. január 1-jétől 161 000 forint, 2018. január 1-jétől 180 500 forint.

 

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi nyolc óránál

a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,

b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben

kell figyelembe venni.

 

(5) Részmunkaidő esetén

a) az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a  munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

 

3. §

 

(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

 

(2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2017. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

 

(3) E rendelet alkalmazásában

a) munkáltatón a költségvetési szervet,

b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,

c) alapbéren a közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

 

(4) Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 


NetPositive Admin, 2017/02/01 09:40:17 « Vissza